Nieuwsbericht

E-mail FCB voldoet bij beoordeling beroepskwalificatie

7 maart 2013 | 1 minuut lezen

Alle beroepskrachten in de kinderopvang moeten een passende beroepskwalificatie hebben. De inspecteur toetst daarop tijdens de inspectie. In de cao staat een lijst met alle diploma’s die kwalificeren voor pedagogisch medewerker. De houder kan afwijkende diploma’s (of bijvoorbeeld cijferlijsten) aan FCB voorleggen met de vraag of deze wel of niet kwalificeert. FCB geeft dan aan of het diploma toch voldoet. De houder kan FCB mailen met toevoeging van een kopie van het diploma. Inspecteurs kunnen vanaf nu dus ook positief oordelen over diploma’s die FCB per e-mail heeft goedgekeurd. Bij twijfel over de echtheid van een e-mail kan de inspecteur navraag doen bij FCB via caokinderopvang@fcb.nl.

12 maart 2013

Kunnen wij een voorbeeld van zo'n "goedkeuring per mail" krijgen, bv op ggd kennisnet zetten. Ik ga ervan uit dat er maatregelen zijn genomen om fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Ik denk dan aan bepaalde echtheidskenmerken, voor zover dat mogelijk is bij een mail.

Met vriendelijke groet

Christiane Brouwer
GGD Twente

Reageren
HomeThema'sProfessionals