Nieuwsbericht

Valse VOG in omloop, afgegeven voor het werken in de (jeugd)zorg

15 augustus 2019 | 1 minuut lezen

De afgelopen week zijn er in de media berichten verschenen over vervalste verklaringen omtrent het gedrag (VOG), die zouden zijn afgegeven voor het werken in de (jeugd)zorg. Ook Kinderopvang Totaal bericht hierover. Deze berichtgeving kan aanleiding zijn voor vragen over hoe dit in de kinderopvang geregeld is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft hierover het volgende bericht geschreven.

"Voor kinderopvang geldt de eis om een fysieke VOG aan de werkgever te overleggen niet meer. Sinds juli 2018 is de eis dat je enkel werkzaam kan zijn in de kinderopvang wanneer je bent ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Inschrijven in het PRK kan alleen met een op de juiste functieaspecten afgegeven VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden.

Wanneer iemand zich inschrijft in het PRK moet bij het inloggen gebruik gemaakt worden van DigiD, waarna door de inschrijver het unieke VOG-kenmerk wordt ingevoerd. Het PRK verifieert de juistheid van die VOG door een verzoek richting Justis te sturen waarbij het opgegeven VOG-kenmerk en het BSN worden meegestuurd. Justis controleert dus de aangeleverde gegevens overeenkomen met het BSN én het VOG kenmerk in hun database. Komt een en ander niet overeen, dan is het onmogelijk om je in te schrijven in het PRK.

Een werkgever binnen de kinderopvang mag iemand alleen laten werken nadat hij voorafgaand aan de werkzaamheden die persoon in het PRK aan zijn organisatie gekoppeld heeft. De werkgever controleert op die manier voorafgaand aan de start, of iemand in het PRK geregistreerd is.

Met dit systeem voorkomen wij dat iemand werkzaamheden kan verrichten binnen de kinderopvang met een vervalste VOG.”

HomeThema'sProfessionals