Nieuwsbericht

Gemeente Hilvarenbeek: Kritiek op Beekse kinderopvang

Corrie Baris
16 september 2011 | 1 minuut lezen

In week 35 was in het Brabants Dagblad het artikel ‘Kritiek op Beekse kinderopvang’ te lezen. Aanleiding voor dit bericht was de behandeling in de raadscommissie Welzijn van het jaarverslag kinderopvang over 2010. Wethouder De Blécourt vindt het jammer dat het krantenbericht heeft geleid tot enige onrust onder ouders. Om deze onrust weg te nemen, lichten we in dit artikel het jaarverslag kort toe.

Jaarverslag Kinderopvang
In het jaarverslag Kinderopvang - dat jaarlijks naar de Inspectie van het Onderwijs wordt gestuurd - rapporteert de gemeente over de manier waarop zij erop toeziet dat kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente stelt het jaarverslag op aan de hand van informatie van GGD Hart voor Brabant. De GGD voert namelijk in opdracht van de gemeente jaarlijks onderzoek uit bij alle tien centra voor kinderopvang in onze gemeente.

Resultaat onderzoek GGD
De GGD heeft een aantal tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen betroffen zaken zoals het ontbreken van een oudercommissie, het niet voldoen aan de informatieplicht over beleid; een onvolledige risicoinventarisatie, een onvolledig pedagogisch beleidsplan en overschrijding van de maximale groepsgrootte. Ondanks deze tekortkomingen - die inmiddels op één na allemaal zijn opgelost - is de veiligheid van de kinderen niet in het geding geweest. Dit jaar zal de GGD controleren of de tekortkomingen uit 2010 duurzaam zijn opgelost. De tekortkoming van het ontbreken van een oudercommissie is nog niet opgelost omdat er onder de ouders onvoldoende animo is voor een oudercommissie. De gemeente vindt het voldoende als de kinderopvang jaarlijks aan ouders vraagt om zitting te nemen in een oudercommissie.

Bron: http://www.hilvarenbeek.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&fontsize=12&stukid=46929

HomeThema'sProfessionals