Nieuwsbericht

GGD Nederland ontwikkelt samen met Inspectie van het Onderwijs toezichtkader

Rianne van Mourik
9 april 2013 | 1 minuut lezen

Samen met de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) ontwikkelt GGD Nederland een integraal toezichtkader voor samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en opvang. Dit is op gemeenschappelijk verzoek van de ministeries van OCW en SZW. Samenwerkingsverbanden tussen opvang en onderwijs zijn sterk in opkomst. Met een integraal toezichtkader kan de inspecteur tot een oordeel komen over de kwaliteit van het gehele samenwerkingsverband. De bestaande regels uit de Wet Kinderopvang en Wet Primair Onderwijs gezamenlijk zijn het uitgangspunt hierbij.  Met een integraal toezichtkader nemen we bestaande knelpunten zoveel mogelijk weg. Het ontwikkelen hiervan neemt twee jaar in beslag. GGD Nederland en IvhO gebruiken de ontwikkelfase om mogelijkheden te verkennen, uitgebreid te testen, af te stemmen met diverse partijen, te evalueren en te implementeren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een kader met bepalingen op basis waarvan toezichthouders kunnen inspecteren.

 

Inspecteurs worden tijdens het proces op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

HomeThema'sProfessionals