Nieuwsbericht

Looktv.nl: Schiedam leeft wettelijke taak kinderopvang na

Corrie Baris
19 september 2011 | 1 minuut lezen

De onderwijsinspectie is tot het oordeel gekomen dat Schiedam voor wat betreft de toezicht en de handhavingstaak tot de A-categorie hoort. Dit betekent dat Schiedam de wettelijke taak op dit gebied naleeft. De inspectie concludeerde dit op basis van het gemeentelijk jaarverslag 2010 en de uitvoering van het verbeterplan. In 2009 was Schiedam nog aangemerkt als een zogeheten 'achterblijvende gemeente' wat betreft de kwaliteitscontrole op de kinderopvang. De gemeente Schiedam heeft via een verbeterplan een aantal maatregelen ingezet om te voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie en de nieuwe Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarin staat dat gemeenten eindverantwoordelijk zijn voor het naleven van de kwaliteitsregels voor kinderopvang via toezicht en handhaving. Ook is Schiedam één van de deelnemende gemeenten die in oktober start met een landelijke pilot die gemeenten ondersteunt bij het handhavingsproces.

Bron; http://looktv.waterwegnoord.nl/?c=nieuws&i=25409&Schiedam_leeft_wettelijke_taak_kinderopvang_na_schiedam

HomeThema'sProfessionals