Nieuwsbericht

Besluit SZW over toezicht op het vierogenprincipe

14 juni 2013 | 1 minuut lezen

GGD Nederland heeft zojuist de volgende tekst van het Ministerie van SZW ontvangen:

Met de formulering van het vierogenprincipe is beoogd ondernemers ruimte voor maatwerk te bieden. De mogelijkheden om tot een goede invulling van het vierogenprincipe te komen, kunnen per situatie verschillen. Door de open formulering van de regel kan de ondernemer zelf een keuze maken uit een pallet van mogelijke maatregelen. In de brochure ‘Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk’ (opgesteld door BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang) wordt een aantal voorbeelden gegeven om invulling te geven aan het vierogenprincipe. 

Om toezicht te houden op het vierogenprincipe beoordeelt de inspecteur eerst, vanuit het uitgangspunt van maatwerk, of advies is ingewonnen bij de oudercommissie. Daarmee vormt de inspecteur zich een beeld van de eventuele afspraken die ondernemer en oudercommissie hebben gemaakt over de vertaling van het vierogenprincipe naar de praktijk. Vervolgens beoordeelt de inspecteur of met de gekozen maatwerkoplossing en de wijze waarop dit in de praktijk is ingekleed voldoende invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe, zoals dit is opgenomen in de wettelijke bepaling. Tot slot beoordeelt de inspecteur of de ondernemer ouders voldoende heeft geïnformeerd over de invulling van het vierogenprincipe op de betreffende locatie.

Inspecteurs krijgen vragen van houders over de aanpak van het vierogenprincipe. GGD Nederland heeft met de convenantpartijen, het ministerie van SZW en de VNG afgesproken dat inspecteurs houders als volgt verwijzen:                      

·         Houders die lid zijn van de Brancheorganisatie, stellen hun vragen aan de Brancheorganisatie.

·         Houders die geen lid zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste informatie.

·         Ouders en oudercommissies stellen hun vragen aan BOinK.

 

Rond 20 juni gaat GGD Nederland verder in overleg met SZW over concrete handvatten voor inspecteurs bij uitvoering van het toezicht. GGD Nederland informeert inspecteurs en hun leidinggevnden hier zo spoedig mogelijk over.

HomeThema'sProfessionals