Nieuwsbericht

www.ineeldepaterswolde.nl: Gebreken bij kinderopvang Tynaarlo

Corrie Baris
10 april 2012 | 1 minuut lezen
De GGD voerde 65 inspecties uit in Tynaarlo. De gebreken waren vooral te grote groepen kinderen met te weinig leiders.

Organisaties voor opvang in beeld

Op 31 december 2011 waren er in Tynaarlo 12 locaties voor dagopvang, 18 voor buitenschoolse opvang 7 peuterspeelzalen en 2 gastouderbureaus. Daarnaast waren er 100 gastouders.

65 controles toegelicht

- Bij twee kinderopvangcentra was de overtreding beëindigd voordat de gemeente het rapport van de GGD ontving. Wanneer de GGD een overtreding constateert, maakt ze een conceptrapport op voor de gemeente waar het kinderopvangcentrum een zienswijze over kan indienen. De gemeente heeft de situatie nadat de zienswijze was ingediend gecontroleerd en geconstateerd dat de gebreken verholpen waren.

- In een geval heeft de gemeente een kinderopvangcentrum een waarschuwing gegeven. Tijdens de zomermaanden waren enkele opvanglocaties samengevoegd bij één kinderopvang, er waren toen 32 kinderen op de locatie aanwezig geweest, terwijl de registratie van de betreffende opvang gold voor 30 kinderen. De gemeente heeft aangegeven dat ook bij samenvoeging van groepen het maximum aantal kindplaatsen van kracht is.

- In drie gevallen is een aanwijzing opgelegd door het college. Een aanwijzing is een handhavingsbesluit waarbij het kinderopvangcentrum opgedragen wordt om de geconstateerde situatie te veranderen. Vaak gaat het in zulke gevallen om wisselingen in stamgroepen (vast lokaal en vaste leiders voor een groep kinderen) of de leider-kind ratio (het aantal leiders op een groep kinderen). Bij één van de aanwijzingen is na een tweede controle vastgesteld dat de overtreding was beëindigd. De handhaving op de andere twee locaties loopt nu nog.

- In twee situaties is er een vooraankondiging van een aanwijzing de deur uit gegaan. Een vooraankondiging is een concept van de bovenstaande aanwijzing. Deze tussenstap wordt genomen wanneer de gemeente zelf nog aanvullend onderzoek wil doen naar een geconstateerd gebrek, voordat een aanwijzing wordt opgelegd. Beide zaken lopen momenteel nog.

HomeThema'sProfessionals