Nieuwsbericht

Nationaleonderwijsgids.nl: Gemeente Lelystad krijgt A-status voor toezicht op kinderopvang

Corrie Baris
23 april 2012 | 1 minuut lezen

Landelijke kwaliteitseisen
Wethouder Jop Fackeldey is blij met deze pas verworven status: "We zijn er als een van de weinige grote gemeenten in geslaagd om deze status te verkrijgen. Als gemeente hebben we een wettelijke taak om er op toe te zien dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Dat vergt veel inspanning. Elke controle is tenslotte een momentopname en je zult er op moeten blijven toezien dat ondernemers zich houden aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen."

In aanvulling daarop zegt Fackeldey het volgende: "De geregelde controles door de GGD Flevoland en de handhavingmaatregelen die wij soms moeten nemen, worden door ondernemers nog wel eens bezwaarlijk gevonden. Maar uiteindelijk gaat het om de veiligheid van mensen. En in dit geval om een kwetsbare groep, namelijk jonge kinderen. We kunnen er dan ook trots op zijn dat we dit met elkaar, ondernemers, GGD Flevoland en gemeente, bereikt hebben."

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen

HomeThema'sProfessionals