Nieuwsbericht

`Nijmegenleeft.nl: Nijmeegse kinderopvang presteert opnieuw beter

Corrie Baris
27 juni 2012 | 1 minuut lezen

Het merendeel van de Nijmeegse kinderdagverblijven, gastouder(bureau)s en buitenschoolse opvang (BSO’s) voldeed in 2011 aan de kwaliteitseisen. Ten opzichte van een jaar ervoor is er een verbetering te zien. De GGD controleert jaarlijks de Nijmeegse kinderopvang op verschillende aspecten, zoals ouderinspraak, kwaliteit van het personeel, pedagogische aanpak, veiligheid en gezondheid. Het protocol kindermishandeling bijvoorbeeld is bij vrijwel alle kindercentra in orde. Wat de gemeente betreft zijn er nog wel verbeterpunten.

Op de onderdelen pedagogisch beleid en praktijk, en accommodatie en inrichting is er geen verbetering ten opzichte van 2010. Kindercentra die niet voldeden aan de eisen hebben de regels wel gehandhaafd en er zijn afspraken gemaakt over herstelacties. In de meeste gevallen zijn de overtredingen nu opgelost. Waar dit niet het geval is, is de termijn waarbinnen de overtreding opgelost dient te worden nog niet afgelopen. Ten opzichte van 2010 is het gemeentelijk handhavingsbeleid verscherpt.

In 2012 stelt de GGD voor het eerst risicoprofielen op, waarmee per locatie de kans wordt ingeschat dat men verantwoorde kinderopvang biedt en blijft bieden. Alle locaties worden dan nog steeds jaarlijks gecontroleerd, maar de GGD inspecteert iedere locatie ‘op maat’: minder controle waar dat kan en meer waar dat moet.

HomeThema'sProfessionals