Nieuwsbericht

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau gebundeld in folder

23 juni 2016 | 1 minuut lezen

Waar moet de administratie van een gastouderbureau aan voldoen? GGD GHOR Nederland schreef in samenwerking met het ministerie van SZW en de Belastingdienst de folder ‘Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau’.

Taken en verantwoordelijkheden beschreven
De folder gaat in op de taken en verantwoordelijkheden van een houder, de toezichthouder van de GGD, de gemeente en De Belastingdienst. Het geeft de houder een overzicht van de belangrijkste administratieve eisen waar een gastouderbureau aan moet voldoen, zowel vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als vanuit fiscaal oogpunt.

Project Kwaliteitsverbetering gastouderbureaus
Vanuit het project Kwaliteitsverbetering Gastouderbureaus is de folder ontwikkeld. Ervaring leerde dat houders niet altijd op de hoogte zijn van alle eisen waaraan voldaan moet worden.
In het project werd samengewerkt door de GGD’en, de gemeenten en de Belastingdienst. Het doel van het project was om te komen tot een kwaliteitsverbetering bij gastouderbureaus door toezicht en handhaving te versterken.

Gastouderbureaus begeleiden en bemiddelen gastouders
Ouders die voor hun kind opvang in een huiselijke omgeving zoeken, kunnen bij 
een gastouder terecht. Om te kunnen werken als gastouder moet men zich inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. Een gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Dit staat in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit van de opvang controleren.

Beschikbaarheid
De folder is digitaal beschikbaar en als PDF te downloaden (zie bijlage).

28 juni 2016

Beste mijnheer, mevrouw,

ik heb geprobeerd de folder 2016 voor houders gastouderbureau te downloaden, maar het lukt niet.

Wat kan ik doen?

Marjo Vroemen

Gastouderbureau Joekie, Nachtegaalstraat 122 6165 BP Geleen

telefoon: 046-4746696

e-mail: info@joekie.com

HomeThema'sProfessionals