Nieuwsbericht

De Stentor: Beter toezicht regels kinderopvang

Corrie Baris
29 augustus 2011 | 1 minuut lezen

Het Harderwijker college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de regels uit de Wet Kinderopvang actiever te handhaven. Als basis voor hiervoor is het nieuwe zogeheten 'Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang Harderwijk 2011' vastgesteld.

Dat model komt van pas een houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureaus of een individuele gastouder niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang van de staatssecretaris van OCW. In het model zijn de algemene geldende regels opgenomen, die de gemeente kan hanteren bij het overtreden van de kwaliteitseisen.

Het gemeentelijke handhavingtraject begint direct na ontvangst van het inspectierapport van de GGD. De GGD controleert regelmatig of houders van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders zich houden aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Indien overtredingen worden geconstateerd, adviseert de GGD de gemeente om handhavend op te treden. Vanaf 1 januari 2012 gelden de inspecties en de handhaving ook voor de peuterspeelzalen.

Belangstellenden kunnen het Afwegingsmodel vanaf 23 augustus 2011 gedurende drie weken inzien in de stadswinkel van het stadhuis. Daarnaast staan de algemeen geldende regels voor handhaving Kinderopvang volgens het Afwegingsmodel.

Via die pagina is ook precies te zien wie in Harderwijk en of Hierden officieel is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvangals gastouder en of kinderdagverblijf.

Bron: http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/9367556/Beter-toezicht-regels-kinderopvang.ece

HomeThema'sProfessionals