Document

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen

5 januari 2015 | 1 minuut lezen

Vanaf januari 2015 is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk openbaar. U vindt het document in de bijlage. Het veldinstrument is in 2011 in opdracht van GGD GHOR Nederland ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). GGD-inspecteurs gebruiken het veldinstrument sinds 2012 bij de observatie en rapportage van de pedagogische praktijk in kindercentra en peuterspeelzalen. In 2014 heeft het NJi het instrument in opdracht van GGD GHOR Nederland aangepast op basis van de adviezen uit het onderzoek dat Sardes dat voorjaar had uitgevoerd naar de validiteit van het veldinstrument. GGD-inspecteurs gebruiken vanaf januari 2015 deze aangepaste versie.

In de Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid van 17 november 2014 kondigde minister Asscher de openbaarmaking van het veldinstrument observatie pedagogische praktijk al aan. Openbaarmaking ondersteunt het gesprek over de pedagogisch kwaliteit tussen houder en GGD-inspecteur. 

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals