Document

Hernieuwde brochure voor houders in de kinderopvang online

2 januari 2019 | 1 minuut lezen

De brochure is ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. Het geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een Kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente. In deze hernieuwde versie vindt u alle aanpassingen van 2018 en nieuwe regels van 2019 terug. 

1 document en 1 link toegevoegd
HomeThema'sProfessionals