Document

Factsheet vernieuwd risicogestuurd toezicht

Corrie Baris
23 november 2011 | 1 minuut lezen

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang wordt
vanaf 2012 nog meer risicogestuurd ingezet. Zo gaan
GGD’en binnen het risicogestuurd toezicht werken met
risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor
iedere locatie. De controles gaan zich primair richten op
kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de
kwaliteit van de aanwezige documentatie. In opdracht
van het ministerie van SZW is het risicogestuurd toezicht
doorontwikkeld. In deze factsheet informeren we op hoofdlijnen
over de veranderingen in het toezicht.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals