Document

Informatiemateriaal beschikbaar: Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig!

Linda Toet
11 september 2012 | 2 minuten lezen

Informatiemateriaal beschikbaar voor ouders, gemeenten en eigenaren kindercentra
Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig!

Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer, zijn vaak socialer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door dat contact met dieren soms ziek worden, maar bijvoorbeeld ook door omstandigheden op en rondom de opvanglocatie. Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s echter makkelijk te voorkomen. De GGD Hart voor Brabant ontwikkelde samen met VAK en ZLTO brochures om zowel ouders als eigenaren van agrarische kinderopvang hierover te adviseren. Ook is een beleidadvies geschreven voor gemeenten.

Brochure voor ouders

Ouders van kinderen die (mogelijk) naar agrarische kinderopvang gaan, vinden in de folder volop informatie over de voordelen van contact met dieren en een groene omgeving, maar ook over de mogelijke risico’s op het gebied van infectieziekten, veiligheid en milieu. De folder kan dienen als leidraad voor een (oriënterend) gesprek met de eigenaar van de kinderopvang. Op deze manier kunnen ouders een bewuste keuze maken voor agrarische kinderopvang.

Op de website van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl/mijnkind kunnen ouders de brochure downloaden. Ook vinden zij daar nog meer informatie over kinderopvang, zoals rapporten van inspecties die de GGD uitvoert bij kinderopvanglocaties in Midden-Brabant, regio ’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost.

Informatie voor eigenaren kindercentra

De brochure voor eigenaren van kinderopvang op de boerderij bevat een aantal adviezen om gezondheidsrisico’s, zowel voor kinderen als eigen personeel, zo klein mogelijk te houden. Elk kindercentrum is bij wet verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan ouders. Eigenaren kunnen de brochure downloaden op www.ggdhvb.nl/kinderopvang.

Informatie voor gemeenten

Voor gemeenten is een beleidsadvies geschreven over agrarische kinderopvang. Dit document is ook te downloaden via www.ggdhvb.nl/kinderopvang.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden van het Rijks Instituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM).

 

Materiaal beschikbaar voor collega-GGD’en

U kunt de teksten die wij ontwikkeld hebben voor gemeenten, ouders en eigenaren van agrarische kinderopvang gebruiken binnen uw eigen werkgebied en vormgeven in uw eigen huisstijl. Het is echter niet toegestaan om zonder toestemming wijzigingen aan te brengen in de teksten. Neem hiervoor contact op met l.toet@ggdhvb.nl. In ieder eindproduct dient een disclaimer opgenomen te worden:

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, VAK en ZLTO. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'

5 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals