Overzicht publicaties

Hernieuwde folder: Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau

De folder is ontwikkeld voor houders van een (nieuw) gastouderbureau. Het geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een gastouderbureau aan moet voldoen vanuit de Wet...

-
329

Hernieuwde brochure voor houders in de kinderopvang online

De brochure is ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. Het geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een Kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet...

-
1502

Geen echte verbetering voor gastouderopvang

GGD GHOR Nederland wil niet dat er een pas op de plaats wordt gemaakt bij de kwaliteitsverbetering van de gastouderopvang. Dat stelt de vereniging in reactie op een Kamerbrief van staatssecretaris...

-
1127

Factsheet Streng aan de Poort bij gastouderbureaus

De factsheet geeft uitleg over Streng aan de Poort bij gastouderbureaus.

-
992

Waar vind ik de huidige en voormalige modelrapporten BSO, DOV (kinderdagverblijven), GOB, PSZ en VGO (voorziening voor gastouderopvang)

De huidige en voormalige modelrapporten zijn opgenomen in het ondersteuningsportaal toezicht binnen de themagroep 'Toezicht kwaliteit kinderopvang'.

-
2213

Factsheet Streng aan de Poort

De factsheet geeft uitleg over Streng aan de Poort . 

-
5237

Jaarplan 2016 Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang GGD GHOR Nederland

Dit jaarplan bevat voor een groot deel taken die elk jaar worden uitgevoerd. In 2016 besteden we daarbij in het bijzonder aandacht aan gastouderopvang, relatiebeheer met de GGD’en en...

-
1144

Verkenning toezicht bij GGD, rapport van Lysias

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias Advies in de eerste helft van 2015 een verkenning uitgevoerd hoe de pijler ‘toezicht houden’ in praktijk wordt ingevuld en met welke...

-
3267

Model risicoprofiel gastouderopvang, versie mei 2015

In het document vindt u het model risicoprofiel gastouderopvang.

-
2081

Model risicoprofiel kindercentra, versie mei 2015

In het document vindt u het model risicoprofiel kindercentra (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang).

-
3537