Toezicht Kwaliteit Kinderopvang

Informatie en nieuws over het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang

Redactie

  • Project assistent Toezicht Kinderopvang
    GGD GHOR Nederland
  • Projectmedewerker Kinderopvang
    GGD GHOR Nederland
  • Communicatieadviseur
    GGD GHOR Nederland
Zoeken & filter Zoeken & filter

Programma Rondetafelgesprek kinderopvang, 3 juni 2013

Programma Rondetafelgesprek over Toekomst kinderopvang op maandag 3 juni 2013.

Position paper GGD NL, rondetafelgesprek Kinderopvang 3 juni 2013

Position paper van GGD NL, ingediend tijdens rondetafel Kinderopvang op maandag 3 juni 2013.

Sterrenstelsel project toezicht kwaliteit kinderopvang

Dit document geeft de positie van het project toezicht kwaliteit kinderopvang van GGD Nederland ten opzichte van de landelijke partijen weer.

samenvatting derde peiling december 2012

Een samenvatting van de derde peiling (december 2012) onder specialisten risicomodel.

Informatiemateriaal beschikbaar: Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig!

Informatiemateriaal beschikbaar voor ouders, gemeentenĀ en eigenaren kindercentra Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig! Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen...

Wet- en regelgeving kinderopvang met ingang van 6 juni 2012

De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012 wettelijk geregeld. Aanleiding was het oordeel van de Raad van State dat de beleidsregels onvoldoende...

Tekortkomingen bij ruim de helft van de kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) kijkt jaarlijks of gemeenten voldoen aan hun wettelijke taken met betrekking tot toezicht en handhaving op kinderopvang. De onderwijsinspectie concludeert...

Kwaliteitseisen in beleidsregels omgezet naar Algemene Maatregel van Bestuur

6 juni 2012: Kwaliteitseisen kinderopvang in wettelijke regeling De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012 wettelijk geregeld (zie persbericht SZW)....

Factsheet ministerie SZW: veranderingen toezicht en handhaving kinderopvang in 2012

Voor het toezicht en de handhaving in de kinderpvang is een aantal regels veranderd, die gevolgen hebben voor ondernemers van een kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal. Het ministerie...

Project Kinderopvang op de boerderij

De laatste jaren is er in Nederland een enorme toename te zien in agrarische kinderopvang en gastouders die kinderen opvangen in een agrarische setting. Agrarische kinderopvang brengt andere...
HomeThema'sProfessionals