Nieuwsbericht

wettelijke verankering van de meldpunten in de Wmo

12 december 2019 | 1 minuut lezen

In het kader van het UPP (Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy in het sociaal domein) traject wordt gewerkt aan een wetswijziging van de Wmo.

Onderdeel daarvan is dat de meldfunctie wettelijk wordt verankerd.

Het wordt een taak van het college van B&W. De wijze waarop blijft vormvrij. En het mag ook uitbesteed worden aan bijvoorbeeld een GGD.

Daarnaast regelt het wetvoorstel een taak voor het college om te komen tot een integrale aanpak bij meervoudige problematiek, en een taak om procesregie te voeren als noodzakelijke samenwerking tussen partijen niet van de grond komt.

Op dit moment is het conceptwetsvoorstel bijna klaar.

 

De planning is daarna als volgt:

Eind februari 2020 start van de internetconsultatie

Daarna de adviesaanvragen bij AP, Raad van State, etc.

Najaar 2020 gaat het voorstel dan naar de Tweede Kamer.

In werking treding wordt dan op zijn vroegst half 2021, maar de verwachting is eerder 1 januari 2022.

 

Bijgaand de beleidsbrief die daarover in september naar de kamer is gegaan.

HomeThema's