Nieuwsbericht

Juridisch kader voor toezicht op kwaliteit van de PGB-ondersteuning

Op 26 februari 2016 geplaatst door

GGD GHOR Nederland heeft, in afstemming met VNG, IGZ en het ministerie van VWS, een notitie opgesteld over de juridische mogelijkheden om toezicht te houden op de kwaliteit van de ondersteuning persoonsgebonden budget (PGB). Deze notitie gaat tevens in op de kwaliteitseisen van de PGB-zorg en –ondersteuning.

Circa 170 gemeenten hebben hun GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de PGB-zorg die op basis van de Wmo 2015 wordt verleend. De notitie geeft deze toezichthouders handvatten hoe zij onderzoek kunnen doen naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning die door de PGB-houder wordt ingekocht. Bovendien kan de notitie behulpzaam zijn voor GGD´en en gemeenten om afspraken te maken over de wijze waarop het toezicht op de PGB-zorg en ondersteuning wordt vormgegeven.

De regie van het toezicht -en de handhaving- van de PGB-zorg ligt bij de gemeente. GGD´en zijn naast de toezichtstaak ook vaak betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en risicoanalyses voor de Wmo 2015. GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD´en bij deze taken.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.