Nieuwsoverzicht

Goedkeuring nieuw behandelregime belangrijke doorbraak in TBC-bestrijding

De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft 14 augustus het zogenoemde BPaL-regime voor de behandeling van zeer resistente tuberculose (TBC) goedgekeurd. KNCV Tuberculosefonds is nauw...

104

Het jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2017 verschenen

Het jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2017 is verschenen en aan het ministerie van Veiligheid en Jusititie. Dit verslag geeft inzicht in de resultaten die geboekt zijn...

134

Stop Tuberculose dag op 24 maart

Zondag 24 maart was het Wereld Stop Tuberculose Dag. Voor KNCV Tuberculosefonds is dat het startsein voor een nieuwe campagne in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld....

136

Iets meer tuberculosepatiënten in Nederland in 2018

In 2018 waren er 806 tbc tuberculose -patiënten in Nederland. Dit is 3% meer dan in 2017 (784).  469 tbc-patiënten hadden longtuberculose, waarvan 204 de meest besmettelijke vorm (open...

181

Jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2016 verschenen

Het jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2016 is verschenen en aan het ministerie van Veiligheid en Jusititie. Dit verslag geeft inzicht in de resultaten die geboekt zijn...

348

Nieuw voorlichtingsmateriaal voor Eritreeërs

Voor de doelgroep Eritreeërs heeft KNCV Tuberculosefonds in samenwerking met Canisius-Wilhemina Ziekenhuis, GGD Gelderland Zuid, communicatiebureau Bananaa en gedragswetenschappers de volgende...

511

GGD GHOR Nederland verlengt overeenkomst met het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek

Sinds 2014 bewaakt en bevordert het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) de kwaliteit van de screening op tuberculose (tbc). Dat doet het LRCB in opdracht van GGD GHOR...

403

Folder Tuberculose en contactonderzoek nu ook in Tigrinya beschikbaar

Binnen het onderdeel Infectieziekten van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is gestart met een inventarisatie naar bestaande voorlichtingsmaterialen (klik hier voor het overzicht)...

486

GGD Fryslân neemt nieuwe TBC-röntgenapparatuur in gebruik

Geavanceerder, compacter, veiliger en veelzijdiger: een paar kenmerken van de nieuwe tuberculoseapparatuur van GGD Fryslân, die op 22 mei 2017 officieel in gebruik is genomen door de GGD....

456

Jaarverslag Tuberculose-onderzoek in Justitiele inrichtingen 2015

Dit verslag geeft inzicht in de resultaten die geboekt zijn in 2015 inzake de screening op longtuberculose in de Justitiële Inrichtingen (JI’ en). Dit in het kader van het contract tussen GGD...

335