Blog

Werkbezoek GGD Zuid-oost Brabant (3)

De basiskeuze voor de risico signalering voor GGD ZOB zijn:
-Het basistakenpakket JGZ.
-Het balansmodel van Bakker

Extra argumenten om te kiezen voor het balansmodel van Bakker is de samenwerking met het consultatiebureau, de samenwerking met de GGZ en de samenwerking in de verwijsindex ('zorg voor jeugd).
De basisvraag is dan: Wat willen we weten en waarom? En wat doen we er vervolgens mee. als er niets mee gedaan wordt, is er ook geen reden om het te vragen.
Als dit duidelijk is, is de vervolgvraag: Hoe komen we hier achter en wat hebben we hier voor nodig.

Voor-Triage: Risico signalering in het proces: 3 bronnen
1) Leerkracht/mentor: Is het een zorgleerling?
(Zo ja, wordt deze dan besproken in het zorgoverleg)
Digitale signalering.
2) Dossier
3) Ouders: Basisonderwijs: SDQ, Voortgezet onderwijs: aanvullende vragenlijst.
3) Leerling: Basisonderwijs, vragen uit SDQ, Voortgezet onderwijs (Kivpa)
Een eerste risico door één van de bronnen is al reden om op te roepen voor onderzoek bij VK (zonder triage).

Na onderzoeken hele klas is er een nabespreking met het JGZ team en met School. Ook neemt de JGZ deel aan de zorgoverleggen.

Deze Voor-Triage duurt 2 minuten per kind en is een Triage naar twee mogelijke onderzoekslijnen:
Groep 2 naar arts/ass, of naar Ass
Groep 7 naar VK of Ass
VO: naar VK (soms ook arts) of ass

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.