Blog

JGZ en social media

Uit een bijeenkomst van het NCJ:


· De jeugd is massaal online en communiceert voor een substantieel deel van hun leven middels Sociale Media. Door hierin (deels) mee te gaan vergroot de JGZ haar bereik en dus haar impact op de doelgroep. Het is niet zozeer de vraag óf de JGZ iets met Sociale Media moet, het is eerder de vraag wát de JGZ met Sociale Media moet.

· Sociale Media zijn niet duur. De programma’s zelf zijn vaak gratis en het gebruik hoeft niet veel inzet te kosten. Sterker, een aantal van jullie gaven aan (tijds)winst te ervaren. Hieraan is het advies gekoppeld niet eigen dure systemen aan te schaffen, maar aan te sluiten bij bestaande bewezen media. Denk hierbij aan Google+, Facebook enzovoorts.

· Gedragsregels online laten zich moeilijk verenigen met onze klassieke manieren van organiseren. Projecten, werkgroepen, voorstellen tot besluit werken allemaal te langzaam voor de snel veranderende wereld van de Sociale Media. Flexibele ICT systemen, vrijheid om te proberen, opleidingen in online gespreksvaardigheid, basis afspraken rond communiceren zijn voorbeelden van randvoorwaarden die het mogelijk voor professionals maken om zélf het contact met de doelgroep te maken.

· Het gebruik van Sociale Media tussen collega’s en andere professionals in het land laat ook veel kansen zien. Sterker, het kan een uitgangspunt zijn om daarna met Sociale Media succesvol naar buiten te kunnen treden. Kennis delen, maar zéker onderling netwerken zijn een van de positieve kanten. Onverwachte verbindingen buiten de organisatie grenzen worden gemakkelijk gelegd. Niet meer op basis van gebouw/verdieping/afdeling, maar op basis van interesse of vraag.

· De financiële kaders in Nederland werken niet mee. Financiers sturen nog teveel op consulten. Het is lastig om in de eigen subsidiestroom te snijden. Jammer, omdat de inzet van deze technische middelen juist (financiële) winst kan brengen.

· Privacy uitdagingen lijken groter te worden met de nieuwe ICT middelen en dus ook bij Sociale Media. Gegevens kunnen eindeloos worden gekopieerd en met een druk op de knop (onbeveiligd) worden verstuurd. Actie hiertegen werkt enkel als we aan twee kanten werken. De verbindingen telkens zoveel mogelijk beveiligen en de medewerkers bewust maken van de gevaren. Niet zomaar de informatie e-mailen. En als dat dan toch moet, dan zonder naam en toenaam. Ontwikkel een versleutelingsmethode voor onbeveiligde versturing zodat naam en dossier pas bij ontvangst worden gekoppeld. Bel anders de naam even door bijvoorbeeld.


We kwamen een aantal concrete quick wins tegen naast de lijsten met mogelijkheden die we in de brainstorm opstelden:

· Google Apps als samenwerkingsomgeving. Het is laagdrempelig, gratis en veilig.

· Skype voor onderling contact tussen professionals, maar ook in de hulpverlening.

· Twitter voor informatieverstrekking aan ouders en jeugdigen.

· Twitter voor advisering. Het is laagdrempelig en uitermate snel.


Nog wat ideeen voor de middelange en langere termijn
- Andere manieren van communiceren: dus niet zelf een website inrichten maar via zoekwoorden, alerts kijken waar de doelgroepen en doelthema’s zich bevinden en je daar dan in mengen.zogenaamde Webcare
-sms alerts, ; om bv bereik te vergroten
- virtuele omgevingingen, zet in habbo hotel of voor jongeren true city een virtuele bus voor consulten
Enquetes met advies op maat
Gaming voor bv gedragsverandering,


Andere manier van preventieve gezondheidzorg uitvoeren:
-Testen via apps. (er zijn al gehoortesten, kleurenzientesten voor smartphones)
-foresccare, voor bv overlast van jongere
dislexi


in de categegorie: kwaliteit, professionaliteit
- Online leren: simulatiespelen
- filpmpjes,
-Ted
-Blog

Trefwoorden: jeugdzorg 20, jgz, social media
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Ik weet niet wat de doelstellingen zijn voor de digitale samenwerkingsomgeving, maar ik zou GGD Kennisnet daarbij op nummer 1 zetten. Ontbrekende functionaliteiten kan je altijd signaleren en aan de hoofdredacteur doorgeven.

Voor wat betreft Twitter als informatiemiddel: eens. Maar het is niet hét online middel waar iedereen gebruik van maakt. Kijk waar je doelgroep zit en sluit daar bij aan, ook breder dan Twitter, ook breder dan webcare, wat vooral reactief is.

Afdelingsmanager JGZ

GGD kennisnet is inderdaad ook genoemd. Echter omdat er mensen zaten van zowel thuiszorg als GGD. Maar we hebben uitgelegd dat ook mensen van buiten de GGD op kennisnet kunnen en dat het dus inderdaad een prima plek is...

Jeugdarts KNMG / Werkzaam op het MBO

Helemaal mee eens
(Een reactie een jaar later .... wat is er reeds veranderd?):

"Het is niet zozeer de vraag óf de JGZ iets met Sociale Media (SoMe) moet,
het is eerder de vraag wát de JGZ met Sociale Media moet" ... en kan!!

- Waarom wel "moeten"
Als je wil aansluiten bij de belevingswereld van jongeren dien je naar mijn idee kennis te hebben over wat er speelt in hun online-wereld. Het bevorderen van Mediawijsheid van Jeugdartsen en Soc-Verpleegkundigen is naar mijn idee een must als het gaat om zorg en preventie voor kinderen (en hun ouders) en jeugdigen.
Zie mijn PREZI hierover: http://prezi.com/fwzzypk57svy/quickstart-the-internet-of-things-jgz/

Bekwaam zijn met SoMe is iets anders, dat mag ieder voor zich weten.
Ik adviseer het iedereen!

- Waarom wel "willen".

Standpunt van de KNMG: "De KNMG wil dat het gebruik van eHealth, inclusief social media, een vanzelfsprekend onderdeel van de gezondheidszorg is". http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-publiceert-handreiking-social-media-voor-artsen.htm

Er zijn zoveel mogelijkheden kansen om te benutten (zoals hier boven beschreven)!
Er is veel fragmentatie in ontwikkelingen op dit gebied. Krachtenbundeling, samenwerken en delen zijn hierbij een kans en cruciaal.

Ter Inspiratie: Presentatie van Sidna Tulledge-Scheitel (primary care physician als bevlogen decaan eHealth bij de Mayo Clinic), van 11 oktober op #ehealth12 over intergratie van SoMe/Internet in de zorg; HET KAN!
http://www.slideshare.net/Emerce/ehealth12-sidna-tulledge-scheitel-mayo-clinic

Inzetten van de nieuwe media (waaronder SoMe) is onvermijdelijk als je als organisatie wil "overleven" en serieus genomen wil worden door je doelgroep. Voor hen doe je het! Van E-Health naar WE-Health!