Blog

Succesvolle technische innovatie vereist vooral kennis en ‘sociale innovatie’

Alares onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS welke kansen technische innovaties de jeugdzorg kunnen bieden. Uit ons onderzoek blijkt dat technische innovatie de doelmatigheid van de jeugdsector vergroot. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om hiermee aan de slag te gaan.

We constateerden in dit onderzoek dat er veel initiatieven zijn, maar de mate van succes door de aanwezige kansen en belemmeringen varieert sterk. In het rapport over dit onderzoek doen wij een aantal aanbevelingen om de kansen die technische innovaties bieden beter te benutten. We zien dat er onderliggend aan deze aanbevelingen een sterke vraag bestaat om kennis over technische innovaties beter te delen. De jeugdsector vraagt zich namelijk vaak af: wat is er mogelijk, wat is er nodig en welke oplossingen zijn al bedacht?

Er is behoefte aan een kennisomgeving. De uitdaging is vervolgens niet alleen de kennisuitwisseling online en offline te faciliteren, maar ook tot een andere houding (open staan voor nieuwe ontwikkelingen) en gedrag (het ook gaan doen) op het gebied van technische innovatie te komen. Het verlangen naar meer sociale innovatie komt als rode draad uit dit onderzoek naar voren. Sociale innovatie en technische innovatie versterken elkaar en bepalen de toekomst van de jeugdsector.

Hieronder de link naar het rapport.
http://www.alares.nl/images/documenten/Eindrapportage%20-%20Technische%20innovatie%20in%20de%20jeugdsector.pdf

Trefwoorden: innovatie, jgz, kennis
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.