Nieuwsbericht

Twee nieuwe JGZ richtlijnen beschikbaar

1 april 2013 | 2 minuten lezen

Er zijn twee nieuwe richtlijnen beschikbaar; ‘Preventie, signalering, behandeling en diagnostiek van excessief huilen bij baby’s’ en ‘Signalering van en verwijzing bij Niet Scrotale Testis’. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld als multidisciplinaire richtlijn, maar hebben de JGZ als belangrijke doelgroep. Om deze reden heeft het NCJ, na overleg met de andere beroepsgroepen, besloten deze twee richtlijn te publiceren in het, voor de JGZ inmiddels bekende, NCJ richtlijnen format.  Deze twee richtlijnen vindt u, evenals alle gepubliceerde richtlijnen voor de JGZ, op de website van het NCJ. Nieuw is alle richtlijnen en de ondersteunende materialen een eigen URL hebben. JGZ-organisaties kunnen desgewenst een link naar de richtlijnen op hun intranet of digitale leeromgeving plaatsen, waarbij het document zich direct na aanklikken opent. U vindt de richtlijnen en materialen via http://www.ncj.nl/onderwerpen/191/overzicht-richtlijnen

 

Beide richtlijnen, de bijbehorende samenvattingen en overzichtskaarten zijn inhoudelijk geautoriseerd door de JGZ-beroepsverenigingen en randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en GGD Nederland.  Het is de taak van het NCJ de richtlijnen te publiceren, te verspreiden en te ondersteunen bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie.

 

Implementatie ondersteuning

Sinds 2012 biedt het NCJ ondersteuning aan JGZ-organisaties  bij de implementatie van richtlijnen.  Zo worden bij alle JGZ-richtlijnen verschillende implementatietoolkit materialen beschikbaar gesteld, zoals een PowerPoint, factsheet en een overzicht randvoorwaardelijke implicaties.  Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze materialen voor beide richtlijnen.  Voor uitleg over het doel van de verschillende toolkit materialen en de ondersteuning door het NCJ bij de implementatie verwijs ik graag naar de NCJ website: http://www.ncj.nl/onderwerpen/192/ondersteuning-bij-implementatie

 

Op 25 april en op 14 mei is er een regioscholing voor de deelnemers aan het Netwerk implementatie, waarin deze richtlijnen aan bod zullen komen. Daarnaast krijgen de deelnemers scholing over implementatie- en verandermanagement en is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Met gepaste trots kan ik melden dat alle JGZ-organisaties  participeren in het Netwerk. 

 

Voor het volgen van e-learning modules is een digitale leeromgeving ontwikkeld, de  JGZ-academie. Op dit moment zijn vijf e-learning modules  beschikbaar in de JGZ-academie, Zindelijkheid, Huidafwijkingen, motiverende gespreksvoering, Opsporing hartafwijkingen en Kleine lichaamslengte.  Dit jaar worden weer nieuwe e-learningmodules ontwikkeld: Astma, Excessief Huilen en Voeding.

Veel JGZ organisaties maken al gebruik van de JGZ academie, welke te bereiken is via www.jgzacademie.nl.

 

Bestellen overzichtskaarten

De JGZ-richtlijnen, de samenvattingen, de overzichtskaarten en de implementatietoolkitmaterialen zijn digitaal beschikbaar via de NCJ website http://www.ncj.nl/onderwerpen/191/overzicht-richtlijnen. Richtlijnen worden niet meer in gedrukte vorm verspreid. Voor JGZ-organisaties die daar prijs op stellen, stelt het NCJ wel de overzichtskaarten in gedrukte vorm beschikbaar.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Trudy Dunnink (tdunnink@ncj.nl), projectleider Kwaliteitsbevordering en projectleider Landelijke implementatie van richtlijnen in de JGZ.

HomeThema'sProfessionals