Nieuwsbericht

NISB, KVLO en NOC*NSF werken samen aan gezonde scholen

22 augustus 2013 | 1 minuut lezen

De overheid wil scholen stimuleren ‘gezond’ te worden door middel van het vignet ‘Gezonde School’. Zij krijgen dat vignet als zij op verschillende thema’s voldoen aan verschillende criteria. NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF dragen zorg voor het thema sport en bewegen. “Doel is dat meer scholen een goed sport- en beweegbeleid realiseren”, licht Dorien Dijk van NISB toe. “We willen dat meer scholen het in hun werkplan zetten, dat zij bewust voor een vakleerkracht of buurtsportcoach kiezen, dat zij gebruik maken van de mogelijkheden in de buurt en bijvoorbeeld samenwerken met sportverenigingen.” Lees het volledige artikel.

HomeThema'sProfessionals