Nieuwsbericht

Eerste vignet Gezonde School mbo voor ROC Nijmegen

5 februari 2014 | 1 minuut lezen

ROC Nijmegen heeft op 5 februari als eerste mbo-school voor drie van zijn locaties het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School ontvangen. Tijdens de conferentie ‘Alles is gezondheid’ van het Nationaal Programma Preventie in Corpus in Leiden overhandigde Fred Voncken van het ministerie van OCW de plaquettes aan bestuursvoorzitter Hanneke Berben van ROC Nijmegen. Op de drie locaties studeert ongeveer driekwart van de studenten van het roc.

Bevorderen gezond leven
Hanneke Berben is er trots op dat ROC Nijmegen een Gezonde School is. “Het vignet betekent dat we ergens voor staan. Het is een aansporing bezig te blijven met het bevorderen van gezond leven. Het vignet geeft aan dat we daarmee op de goede weg zijn.” ROC Nijmegen ontvangt het vignet voor het thema Bewegen en sport. “We hebben een breed aanbod van bewegen voor onze studenten en medewerkers,” zegt Berben. “Bewegen is elkaar ontmoeten. Het verbetert de sfeer en neemt drempels weg. Studenten zitten er beter door in hun vel. Het is bewezen dat beweging de studieprestaties verbetert. Voldoende beweging draagt ook op de langere termijn bij aan de kwaliteit van het leven.”

Vignet Gezonde School
Mbo-schoollocaties kunnen per locatie voor vier thema’s een vignet aanvragen: Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol, drugs en gehoorschade en Relaties en seksualiteit. Een vijfde thema volgt in de loop van 2014.

Gezonde School
De meeste mbo-scholen werken al aan de gezondheid van hun studenten, bijvoorbeeld door gezonde voeding in de kantine of het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun studenten en medewerkers.

Meer informatie
www.gezondeschool.nl/mbo/vignet-gezonde-school/

De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn: Voedingscentrum, NISB, VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Rutgers WPF, Pharos, Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, KVLO, MBO Raad, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Nationale Hoorstichting, Longfonds, Soa Aids Nederland, RIVM/CGL, regionale GGD'en en PGV Nederland (voorheen GGD Nederland).

HomeThema'sProfessionals