Nieuwsbericht

Pijn is een groot probleem onder jongeren

25 januari 2012 | 1 minuut lezen

Ongeveer een kwart van de jongeren heeft last van chronische pijnklachten. Dat wil zeggen pijnklachten die langer aanhouden dan drie maanden, met of zonder tussenpozen. Omdat chronische pijn regelmatig samen gaat met schoolverzuim, verminderde kwaliteit van leven en emotionele problemen, is het van groot belang om jongeren met chronische pijn tijdig te signaleren en hen, zo nodig, door te verwijzen voor behandeling van hun pijnklachten. De GGD Rotterdam-Rijnmond, de centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Rotterdam-Rijnmond, Rijndam revalidatiecentrum en het Erasmus MC zijn in 2009 een project gestart dat als einddoel heeft om een zorgnetwerk te creëren, zodat jongeren met chronisch pijn op het juiste moment de meest passende zorg krijgen.

De Pijnbarometer
Voor dit project is een signalerings- en adviesinstrument ontwikkeld, waarmee chronische pijn bij jongeren kan worden gesignaleerd: de Pijnbarometer. De Pijnbarometer bestaat uit een screeningsvragenlijst en een doorverwijzingsprotocol. De screeningsvragenlijst is in de periode 2009-2011 opgenomen in de Jeugdmonitor Rotterdam (JMR). Wanneer jongeren hoog scoorden op chronische pijn, dan kregen de jeugdverpleegkundigen een signaal. Zij raadpleegden vervolgens het doorverwijzingsprotocol.

Move It Now
Eén van de verwijsmogelijkheden is Move It Now (www.moveitnow.nl). Move It Now is een internet cursus voor jongeren tussen de 12 en de 17 jaar met chronische pijnklachten. De cursus heeft als doel jongeren beter te leren omgaan de negatieve gevolgen van hun pijnklachten, zoals het missen van school en het minder tijd doorbrengen met vrienden en vriendinnen. De cursus is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast vormen ontspanningsoefeningen een belangrijk onderdeel van Move It Now. De jongeren volgen de cursus onder begeleiding van een ervaren psycholoog van Rijndam revalidatiecentrum. De begeleiding vindt afwisselend plaats per e-mail of telefoon.
Jongeren kunnen nog steeds meedoen aan Move It Now. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar moveitnowonderzoek@erasmusmc.nl of te bellen naar 010-7043987.

Wilt u meer informatie over het project chronische pijn, dan kunt u contact opnemen met:
Jessica Voerman
j.s.voerman@erasmusmc.nl
010-7043987

HomeThema'sProfessionals