Nieuwsbericht

Eerste school in Limburg met het Vignet Gezonde School!

7 juni 2012 | 1 minuut lezen

Openbare Jenaplan Basisschool De Triolier in Reuver is de eerste school in Limburg die het landelijk Vignet Gezonde School behaald heeft. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid en veiligheid van kinderen structureel verbeteren. De GGD Limburg-Noord ondersteunt in samenwerking met partners de scholen hierbij. Het vignet wordt onthuld door wethouders Bram Jacobs en Terence Vroomen van gemeente Beesel. Het programma start op 14 juni om 10.30 uur bij basisschool De Triolier.

De Gezonde en Veilige School Basisscholen die structurele aandacht besteden aan gezondheidsbevordering kunnen sinds 2011 het Vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat ze gezondheid, welzijn en veiligheid op hun school erg belangrijk vindt. Scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen. In de regio Noord- en Midden-Limburg gebeurt dit door de GGD in samenwerking met partnerorganisaties onder de noemer ‘de Gezonde en Veilige School’.

Directeur Henk Berkhout van Basisschool De Triolier is trots om een Gezonde School te zijn: "Vanaf nu hangt op onze gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school gezond is!"

Thema’ s
Scholen die zich willen profileren als ‘Gezonde school’ moeten eerst voldoen aan het basiscertificaat en daarnaast kunnen ze voor diverse thema’s deelcertificaten halen.

De Triolier heeft het deelcertificaat voor seksuele en relationele vorming behaald en hoopt binnenkort het thema genotmiddelen hieraan toe te kunnen voegen.

Lucy Schatorjé, intern begeleider van de Triolier:
"Wij hebben besloten om de projecten zoals: relationele- en seksuele ontwikkeling én roken, drugs en alcohol op te nemen in onze tweejaarlijkse cyclus, omdat deze zo goed bevallen zijn. Zo zorgen wij ervoor dat de voorlichting gewaarborgd is en er geen hiaten ontstaan in de doorgaande lijn."

Krrrriebels
De GGD Limburg-Noord als coördinator van de Gezonde en Veilige School, biedt de Triolier een theatervoorstelling aan. Deze interactieve theatervoorstelling, genaamd ‘Krrrriebels’, staat in het teken van relationele vorming en de hele school kan er aan meedoen!

HomeThema'sProfessionals