Nieuwsbericht

Goedkeuring programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

29 augustus 2012 | 1 minuut lezen

ZonMw heeft op 19 juli 2012 van het ministerie van VWS goedkeuring ontvangen voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Voor het programma is in totaal € 6 miljoen beschikbaar.
 

Het programma kent vier rondes. Elke ronde bestaat uit een aantal vaste stappen: een knelpuntenanalyse, de subsidieoproep, richtlijnontwikkeling inclusief praktijktest en ten slotte implementatieproducten. In 2013 gaat de eerste subsidieronde open.

ZonMw werkt binnen het programma nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het programma zal ongeveer twee richtlijnen en twee updates/samenwerkingsrichtlijnen per jaar opleveren.

De prioritering van de richtlijnonderwerpen wordt momenteel opgesteld door VUmc, TNO en het ErasmusMC. De prioriteiten zijn gebaseerd op de behoeften uit het veld, de onderwerpen uit het basistakenpakket en de wenselijkheid om bestaande richtlijnen te actualiseren. De prioritering wordt eind 2012 verwacht.

Zie verder:
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/goedkeuring-programma-richtlijnen-jeugdgezondheidszorg-2013-2018/

HomeThema'sProfessionals