Nieuwsbericht

Anne Frankschool in Meppel ontvangt vignet Gezonde School

9 oktober 2012 | 1 minuut lezen

 De Anne Frankschool in Meppel krijgt als eerste school in Drenthe het vignet Gezonde School. Een Gezonde School stimuleert de lichamelijke en psychische gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. De schoolleiding streeft dan ook actief naar gezondheidsbehoud en -verbetering van haar leerlingen.

De Gezonde School is een planmatige en structurele aanpak om de gezondheid op scholen te verbeteren. Om het Vignet Gezonde School te kunnen behalen moeten scholen aan de eisen van een basiscertificaat en minimaal 1 van de 8 themacertificaten voldoen. In het basiscertificaat wordt onder meer gevraagd naar het gezondheidsbeleid op school, de prioriteiten die worden gesteld en de communicatie naar leerlingen, ouders en omgeving.

Binnen de school is een speciale sportcommissie actief die ervoor zorgt dat de verschillende sportieve activiteiten op de schoolkalender worden geplaatst en dat deelname aan deze activiteiten in goede banen wordt geleid. Verder heeft de school een eigen gezondheidsbeleid ontwikkeld en doen de leerlingen mee aan activiteiten die door Meppel Actief, het team van combinatiefunctionarissen, worden georganiseerd en zijn er beweegmomenten in de pauzes. Tot slot is er nog de loopbus; een zich onderweg uitbreidende groep kinderen die naar school loopt.

HomeThema'sProfessionals