Nieuwsbericht

Gratis GGD advies om uw school een stuk gezonder te maken

16 oktober 2012 | 1 minuut lezen

De herfst doet haar intrede, regen, vallende bladeren en kou! Dat vraagt erom dat we naast het nemen van maatregelen om warm te blijven niet moeten vergeten om goed te ventileren. Een goede ventilatie draagt bij aan een gezonder binnenmilieu en dus betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Werken aan gezondheid op uw school loont! In de afgelopen jaren zijn ruim 4100 basisscholen bezocht in het kader van het bewustwordingsproject binnenmilieu basisscholen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van I&M en OC&W. De GGD bezoeken lopen tot en met april 2013.

Uit recent onderzoek blijkt dat de schooldirecties positief zijn over het GGD bezoek en het advies wat ze hebben gekregen. Het bezoek heeft geleid tot meer aandacht voor het binnenmilieu (88%) en adequater ventilatiegedrag (83%). Zowel directies als medezeggenschapsraden ervaren het advies als nuttig en 85% van de directies heeft de adviezen (deels) opgevolgd. Quote van basisschool  (-> ergens in de tekst verwerken): “Een goed binnenklimaat is erg belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties van de leerlingen en leerkrachten. Met dit soort projecten wordt het binnenmilieu en eventuele problemen hiermee op school goed in beeld gebracht. Waardoor er op problemen adequaat gereageerd en geacteerd kan worden”.

Bent u geïnteresseerd in hoe u uw school snel een stuk gezonder kunt maken? Meld dan nu uw school aan voor het laatste stookseizoen in het project. Het GGD bezoek is gratis en uw school krijgt na afloop een gratis CO2 meter en € 1.500  vrij te besteden aan activiteiten die ten goede komen van het binnenmilieu. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio.

Vignet Gezonde School Besteedt uw school aandacht aan het milieu in de schoolgebouwen en het milieu rondom de scholen? Ga dan voor het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School! Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School voeren. Met het vignet kunnen scholen zich profileren als Gezonde School en aan ouders laten ziet dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden.

Meer informatie Bent u geïnteresseerd? Ga dan naar de website www.vignetgezondeschool.nl. Daar vindt u onder andere informatie over het aanvragen van het vignet, de verschillende themacertificaten, deelnemende partijen en een overzicht van veel gestelde vragen. Ook kunt u er de folder downloaden en de introductiefilm Gezonde School bekijken.

 

HomeThema'sProfessionals