Nieuwsbericht

cbs De Regenboog Tolbert is een Gezonde School

18 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Cbs de Regenboog mag als eerste school in de provincie Groningen het vignet Gezonde School voeren. Het vignet is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen ze voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben ze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Directeur Ab Renkema van cbs de Regenboog is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op onze gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kunnen we aan leerlingen en ouders laten zien dat wij de gezondheid van de leerlingen erg belangrijk vinden".

De schoolleeftijd is de periode dat kinderen een gezond gedrag kan worden geleerd en gevormd tot gewoonten die ook als volwassenen worden vastgehouden. Deze vorming zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de ouders als van de school’. Onlangs is het vignet feestelijk onthuld.

HomeThema'sProfessionals