Nieuwsbericht

Your Health wint Innovatieprijs 2012

17 december 2012 | 1 minuut lezen

Het project Your Health van CJG Rijnmond heeft de JGZ Innovatieprijs 2012 gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens het JGZ Jaarcongres 2012. De jury prees de manier waarop het project de zelfredzaamheid versterkt bij jongeren die starten op het MBO. Niet het hebben van problemen staat centraal, maar het wegnemen van de beperkingen/ belemmeringen. Door het samenbrengen van professionals en het opzetten van een zorgstructuur ontstaat een betere signalering van problemen op het MBO en wordt er makkelijker verbonden met de noodzakelijke zorg. Aan de prijs is een implementatiecheque verbonden voor een brede uitrol of bekendmaking van het project in de hele jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De tweede prijs ging naar de GroeiApp van GGD Amsterdam. Een gratis applicatie waarmee ouders het groeipad van hun kind digitaal kunnen bijhouden. De derde prijs was voor VitrasCMD met het project Meeleefgezinnen. In dit project speelt de JGZ een bemiddelende rol bij het voor enkele dagdelen opvangen van kinderen van ouders met psychiatrische problemen, door vrijwillige, veilige en stabiele meeleefgezinnen

Ieder jaar reikt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de JGZ innovatieprijs uit tijdens het Jaarcongres JGZ. Deze prijs heeft het NCJ ingesteld om nieuwe ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg te stimuleren en onderzoek onder de aandacht te brengen van JGZ professionals. Doel van de prijs is tegelijkertijd om te leren van deze nieuwe initiatieven en dat over te dragen aan de uitvoeringspraktijk. De prijs gaat naar de organisatie met het meest inspirerende of vernieuwende project, good practice of onderzoek op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en wordt uitgereikt op het Jaarcongres JGZ.

De jury bestond dit jaar uit een breed gezelschap: Jan-Willem Roseboom van de  Family Factory, Esther Peeters namens de Nationale Jeugd Raad, Ivonne Plekkenpol, directeur Jong Florence  en winnaar van de JGZ Innovatieprijs 2011. Marion Suijker, wethouder jeugd en onderwijs te Gouda, Hans van Oers hoogleraar publieke gezondheid, Magreet Verdel,  jeugdverpleegkundige en Josette Bijlsma, arts M&G. Daarnaast maakten Ferdinand Strijthagen en Marieke Timmermans als vertegenwoordigers van het NCJ deel uit van de jury.

Voor meer informatie over de projecten vindt u hier:

http://www.cjgrijnmond.nl/Nieuws/PublishingImages/Project%20Your%20Health%20-%20CJG%20Rijnmond.pdf

http://www.groeigids.nl/

http://www.meeleefgezin.nl/   http://www.vitras.nl/

HomeThema'sProfessionals