Nieuwsoverzicht

gratis aanbod workshops professionals van het CJG

Gratis Workshops tot eind februari 2012 rondom de thema s: kwaliteit van primaire werkprocessen verbeteren en vraaggericht werken/eigen kracht stimuleren. Georganiseerd door de...

753

Adviesrapport Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Uit het adviesrapport van de NVLF blijkt dat de inzet van de logopedist onmisbaar is bij het tijdig signaleren van spraak- en taalontwikkelings-problemen bij jonge kinderen.

746
Bernadet Naber

CJG handreiking op weg naar cultuursensitief CJG geactualisserd

Recent is de CJG-handreiking Bereik alle doelgroepen optimaal - Op weg naar een cultuursensitief Centrum voor Jeugd en Gezin geactualiseerd. De handreiking wordt verspreid naar CJG s en...

879

Inmiddels al 236 gemeenten aangesloten op de CJG-informatiebank!

In de landelijke CJG-informatiebank van Stichting Opvoeden.nl staat eenduidige en betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Alle informatie is...

2568

Pijn is een groot probleem onder jongeren

Ongeveer een kwart van de jongeren heeft last van chronische pijnklachten. Dat wil zeggen pijnklachten die langer aanhouden dan drie maanden, met of zonder tussenpozen. Omdat chronische pijn...

1654

gratis trainingen en workshops hulp aan migrantenjeugd en ouders

Forum voert het project ‘Intercultureel vakmanschap in Centra voor Jeugd en Gezin’.
Doel is dat migrantenjeugd en hun ouders beter worden bereikt en dat hen adequate hulp en ondersteuning bij...

935

gezondheidsbevordering zwangerschap en bevalling

De patiëntenfederatie NPCF heeft onderzoek laten doen naar risicofactoren rond zwangerschap en bevalling. Eén van de conclusies is dat gedragsaanpassingen bekend zijn. De meeste vrouwen gaan ook...

1436

Handleiding Gezonde School voor het MBO

RIVM
Publicatiedatum:15-07-2011
Wijzigingsdatum:22-08-2011
Auteur:Harald Wychgel

Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De...

1185

Eén databank met opvoedinformatie voor alle 250 online CJG's

Onder regie van Stichting Opvoeden.nl hebben GGD Amsterdam, vCJG en Biblionet ID hun digitale informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid samengevoegd in de landelijke CJG-informatiebank....

1267
Corrie Baris

Ondertekening Convenant samenwerkingspartners CJG De Twyn

In het CJG De Twyn, werken diverse partijen samen om kinderen, jongeren en ouders te helpen bij hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Samenwerkende partijen zijn MEE, jeugdgezondheidszorg...

1234
Corrie Baris