Document

Notitie evaluatie JGZ-pilots

8 september 2016 | 1 minuut lezen

Hierbij gaat het om een procesevaluatie waarbij de volgende vragen centraal staan:
• Hoeveel kinderen komen, dus wat is het bereik binnen de pilots?
• Hoe is extern en intern de waardering voor de nieuwe opzet?
• Wat zijn succes- en verbeterpunten?

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals