Document

Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

De Stichting van Wiechenonderzoek en het expertisecentrum Kind en Ontwikkeling zijn opgeheven. Het NCJ heeft deze taken overgenomen.

Het NCJ heeft daarom twee adviescommissies ingesteld:  de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek en de Adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen. Taak van deze commissies is om op het terrein van ontwikkelingsonderzoek en opsporing van visuele stoornissen het NCJ  te adviseren over  wetenschappelijk onderzoek, de doorontwikkeling en het gebruik in de praktijk. Van beide commissies is Bettie Carmiggelt namens het NCJ ambtelijk secretaris. Voor informatie en vragen: bcarmiggelt@ncj.nl of 030-7600411.

Informatie over het Van Wiechenonderzoek kun je vinden op de website: http://www.ncj.nl/onderwerpen/188/adviescommissie-ontwikkelingsonderzoek en http://www.ncj.nl/onderwerpen/171/van-wiechen-trainingen.

Informatie over de adviescommissie OVS:  http://www.ncj.nl/onderwerpen/209/adviescommissie-opsporing-visuele-stoornissen.

4 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals