Veilig thuis

Huiselijk geweld, AMHK

Redactie

Uitgelicht

Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. Gerda is aandachtfunctionaris...

Nieuws

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt langdurige en specialistische inzet

Vandaag presenteert het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek bij 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij...

Open je ogen voor kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal...

Bekijk alle kalenderpunten

08 december

Informatiebijeenkomst opleiding vertrouwensartsen

Voor basisartsen en beginnend vertrouwensartsen start in 2021 een nieuwe...

HomeThema's