Veilig thuis

Huiselijk geweld, AMHK

Redactie

Uitgelicht
14 april

Geweld achter de voordeur

Dinsdag 14 april 2020

Geweld achter de voordeur

Aanpak van huiselijk geweld...

Nieuws

Hoe werk je binnen het wijkteam met de meldcode?

Wijkteammedewerkers hebben dagelijks te maken met kinderen en volwassenen bij wie het thuis niet veilig is. Vaak is er sprake van een vicieuze...

Reactie LNVT op inspectiesignalement: ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar'

Uit het op 7 november 2019 verschenen inspectiesignalement Jeugdbeschermingsketen in gevaar  blijkt dat meer dan de helft van de Veilig...

Bekijk alle kalenderpunten

19 november

7e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van...

Publicaties

Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
HomeThema'sProfessionals