Nieuwsoverzicht

Kwaliteit Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoende

De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden nader onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid. Het oordeel van de inspecties luidt...

420

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

VWS heeft een handreiking opgesteld, die informatie biedt over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in...

406

Kamermeerderheid voor aanscherping Meldcode

Een verplichte meldplicht bij aanpak kindermishandeling gaat niet door. Echter een kamermeerderheid is wel voor aanscherping Meldcode. Dit is de uitkomst van het debat deze week....

446

Aanscherping meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze vormen van mishandeling zijn het meest voorkomende geweld in onze samenleving,...

406

Gebundelde krachten op JGZ Werkconferentie aanpak Kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige...

351

Kwaliteit drie Veilig Thuis organisaties na hertoets voldoende

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in juni 2016 hertoetsen uitgevoerd bij drie Veilig Thuis organisaties.

353

29 september 2016 Congres Samenwerken aan veiligheid

Donderdag 29 september 2016 wordt het derde LOCK congres georganiseerd. Het centrale thema dit jaar is veiligheidsplanning en het samenwerken aan veiligheid bij huiselijk geweld en...

516

Kwaliteitskader Veilig Thuis: Zicht op veiligheid

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft ingestemd met het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid'. 

421
Organisatie: GGD GHOR Nederland (Organisatiebeheerder)
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Coördinator secretariaat Projectenbureau
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Senior adviseur
Functie: Senior communicatieadviseur
Organisatie: GGD Zeeland
Functie: Jeugdarts/jurist/Adviseur GGDGHOR Nederland
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Senior communicatieadviseur
Sluiten