Nieuwsoverzicht

Reactie LNVT op inspectiesignalement: ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar'

Uit het op 7 november 2019 verschenen inspectiesignalement Jeugdbeschermingsketen in gevaar  blijkt dat meer dan de helft van de Veilig Thuis-organisaties in 2019 een signaal over te lange...

28

Veilig Thuis verbetert werkwijze

De 26 Veilig-Thuisorganisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

127

Vraag en antwoord over veranderde werkwijze Veilig Thuis

In deze pdf vinden professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling informatie over vragen als: ‘Wanneer neem je contact op met Veilig Thuis?’

135

Kwaliteit Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoende

De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden nader onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid. Het oordeel van de inspecties luidt...

534

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

VWS heeft een handreiking opgesteld, die informatie biedt over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in...

514

Kamermeerderheid voor aanscherping Meldcode

Een verplichte meldplicht bij aanpak kindermishandeling gaat niet door. Echter een kamermeerderheid is wel voor aanscherping Meldcode. Dit is de uitkomst van het debat deze week....

521

Aanscherping meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze vormen van mishandeling zijn het meest voorkomende geweld in onze samenleving,...

495

Gebundelde krachten op JGZ Werkconferentie aanpak Kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige...

438