Nieuwsbericht

Vooraankondiging conferentie over huisverbod - 15 dec

22 september 2011 | 1 minuut lezen

Bent u ook betrokken bij het huisverbod en benieuwd naar de ervaringen van anderen?
Bezoek dan 15 december 2011 de conferentie over het huisverbod die MOVISIE organiseert in opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG. Doel van de dag is om met elkaar de kwaliteit van de uitvoering verder te vergroten. Dit doen we door de deelnemers op de hoogte te stellen van de recente ontwikkelingen en een podium te bieden voor uitwisseling van ervaringen.

Op het programma staat informatie van de ministeries en onderzoekspresentaties van Regioplan over de hulpverlening aan kinderen (waaronder het huisverbod)en over het huisverbod bij ouderenmishandeling. In de middag zijn er workshops over:
- het huisverbod en kindermishandeling
de preventieve werking van de Wet tijdelijk huisverbod,
- hulpverlening na afloop van het huisverbod en samenwerking tussen hulpverleners,
- het huisverbod bij ouderenmishandeling,
- juridische aspecten van het huisverbod
In de workshops staan de praktijk en de uitwisseling van ervaringen centraal.

De dag is bedoeld voor: gemeenteambtenaren huisverbod /aanpak huiselijk geweld, coördinatoren steunpunten huiselijk geweld / contactfunctionarissen huiselijk geweld politie en coördinatoren aanpak kindermishandeling.

De toegang is gratis.
U kunt uw belangstelling voor deze conferentie kenbaar maken door een mail te sturen naar training-advies@movisie.nl o.v.v. huisverbod 15 december 2011. U ontvangt dan per mail het definitieve programma en een inschrijvingsformulier rond 1 oktober 2011
Het aantal deelnemers is maximaal 150. Zijn er meer geïnteresseerden dan geldt de volgorde van aanmelding.

HomeThema'sProfessionals