Nieuwsbericht

Landelijk beeld: Corona quarantaine leidt vooralsnog niet tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis

15 april 2020 | 2 minuten lezen

Een inventarisatie (dd 15 april) door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onder de Veilig Thuis organisaties (VT’s) laat opnieuw eenzelfde beeld zien als de afgelopen periode. De Corona quarantaine leidt landelijk niet tot een significante stijging in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Dat betekent niet dat er geen huiselijk geweld of kindermishandeling gemeld wordt; de 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (CBS 2019).

Irritaties leiden tot geweld, grote druk op mantelzorgers

De VT’s in een aantal regio’s zien wel vragen toenemen die te maken hebben met de huidige quarantainesituatie en het feit dat mensen dicht op elkaar zitten, zoals zorgen over omgaan met gedragsproblemen bij kinderen, onderlinge irritaties die in de huidige situatie leiden tot geweld en een toegenomen druk op mantelzorgers. Ook ziet een aantal regio’s de vraag van omstanders - zoals buren – toenemen, mede doordat deze nu thuis zijn en meer horen dan normaal. Debbie Maas, voorzitter van het LNVT: “Deze signalen hadden we verwacht. Het is logisch dat spanningen oplopen. In sommige huishoudens kan die spanning escaleren tot geweld. Hier maken we ons ernstig zorgen over en alertheid blijft dus onverkort hard nodig.”

Het LNVT weet niet of de komende weken - net als in veel landen om ons heen - meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling zullen toenemen. Veilig Thuis ervaart in de samenwerking met onderwijs, politie en hulpverlening een grote mate van saamhorigheid en samenwerkingsbereidheid. Debbie Maas: “En tegelijkertijd delen we een gevoel van spanning met betrekking tot de gezinnen en thuissituaties waar het mogelijk niet veilig is en moeten we alle zeilen bijzetten om zicht op hen te houden. Het is echt zaak dat we met z’n allen prioriteit geven aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Toegankelijkheid vergroten

Om de toegankelijkheid van Veilig Thuis verder te vergroten worden op verschillende plekken in het land initiatieven ontplooid. Zo wordt onder mee WhatsApp ingezet in de regio Rotterdam, is er een postercampagne gestart die mensen oproept in deze tijd extra alert te zijn en wordt landelijk verkend of er een chatfunctie kan worden ingezet om de bereikbaarheid van Veilig Thuis verder te vergroten, ook voor mensen die - vanwege hun thuissituatie - niet zo gemakkelijk kunnen bellen met het landelijke 0800-2000 nummer.

Debbie Maas roept zowel professionals als omstanders op: “Hou je oren en ogen open en probeer in contact te blijven met een gezin of thuissituatie waar je je zorgen over maakt. Vraag als je wilt advies bij Veilig Thuis en als er ernstige zorgen blijven, meld die dan. Medewerkers van Veilig Thuis gaan - ook tijdens deze coronacrisis - op huisbezoek en komen in actie bij signalen van acute onveiligheid.”

HomeThema's