Nieuwsbericht

‘Onvolledige dossiervorming bij huisverbod’

28 september 2011 | 1 minuut lezen

bron: http://www.huiselijkgeweld.nl

Een huisverbod maakt lang niet altijd blijvend een einde aan huiselijk geweld, zoals de maatregel beoogt. Bij politie en hulpverleners is op dit punt sprake van onvolledige dossiervorming. Dat stellen onderzoekers van Fier Fryslân en Partoer, die in opdracht van de gemeente Leeuwarden onderzoek deden naar het huisverbod in Friesland.

In de provincie bleek huiselijk geweld na afloop van een huis- en contactverbod vaak gewoon door te gaan. “In bijna een derde van de zaken werd gesproken over geweldsdreiging na afloop van het huisverbod”, meldt de Leeuwarder Courant. Volgens de onderzoekers krijgt de politie, na afloop van het huisverbod, over ruim een vijfde van de geweldplegers ten minste één nieuwe melding binnen. De geweldplegers accepteren bijna zonder uitzondering hulpverlening tijdens hun huisverbod. Maar dat geldt niet voor het voorgestelde vervolgtraject. Over de helft van betrokkenen is niets meer bekend en een kwart weigert hulp.

Ongewenste effecten
Verder stellen de onderzoekers dat huisverboden ook ongewenste effecten kunnen opleveren, zoals (pogingen tot) zelfdoding. Het huiselijk geweld houdt doorgaans verband met een opeenstapeling van problemen: relatie, drank, drugs, werkloosheid, geldgebrek. Opvallend vaak komt analfabetisme voor onder de geweldplegers.

Politiemensen en hulpverleners hebben overigens wel aangegeven blij te zijn met de Wet tijdelijk huisverbod, die sinds 1 januari 2009 direct ingrijpen en een afkoelingsperiode bij huiselijk geweld mogelijk maakt.

Botsende belangen
Het rapport doet 25 aanbevelingen voor een betere samenwerking. Want vooral de belangen van de hulpverlening (gericht op preventie) en justitie (onderzoek naar strafvervolging) willen nog wel eens botsen.

In Friesland werd de afgelopen twee jaar 165 keer zo'n verbod opgelegd. Nagenoeg alle huisverboden zijn opgelegd aan mannen. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar. Het geweld was meestal gericht tegen de partner, maar in 37 procent van de gevallen waren ook kinderen het slachtoffer. Bijna altijd gingen aan het huisverbod eerdere gewelduitbarstingen vooraf.

HomeThema'sProfessionals