Document

Visiedocument gefaseerde ketensamenwerking

8 augustus 2016 | 1 minuut lezen

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg.
Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals