Document

Groeiende bezorgdheid om verwarde personen in West-Brabant

25 mei 2016 | 1 minuut lezen

Robuust, GGZ WNB, GGZ Breburg, IMW Breda en GGD West-Brabant hebben vanuit het kwartiermakersoverleg crisiszorg en zorg voor verwarde personen, twee onderzoeken uitgevoerd:

  1. Een cijfermatige verkenning om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek rondom verwarde personen in West-Brabant;
  2. Een kwalitatieve verdieping om zicht te krijgen op de uitdagingen en veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant om de zorg aan verwarde personen en hun omgeving te optimaliseren.

de rapportage 'Groeiende bezorgdheid om verwarde personen, de problematiek, de uitdagingen en veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant' beschrijft de resultaten van het onderzoek.  

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals