Dossier

Dossier

Formele stukken

Hier staan de formele stukken rond de Beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg en afspraken over het declareren bij zorgverzekeraars. Het betreft:
- beleidsregels en tariefbeschikkingen die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld, volgend uit de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG);
- notities van Zorgverzekeraars Nederland over het onderwerp;
- brief van het Ministerie van VWS over het eigen risico.

Documenten

HomeThema's