Verzekerde zorg

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Nieuwsbrief Verzekerde Zorg nr. 20 - november 2019

Met deze nieuwsbrief houden we alle betrokkenen op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Verzekerde Zorg

Update Q&A declareren verzekerde zorg TBC en IZB - november 2019

In de Q&A worden de antwoorden op vragen rond het declareren van verzekerde zorg IZB en TBC verzameld. Inmiddels waren we weer toe aan een update van de Q&A.Vragen kun je sturen aan...

Nieuwsbrief Verzekerde zorg nr. 18 - juli 2018

Met deze nieuwsbrief houden we alle betrokkenen op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Verzekerde Zorg

Overzicht verwijzers per zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars Nederland heeft dit overzicht gepubliceerd van de verwijzers medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2017. Dit overzicht laat zien dat de GGD arts (IZB en...

Tariefbeschikking Overige geneeskundige zorg

De door NZa gepubliceerde tariefbeschikkingen behorende bij de Beleidsregel Overige geneeskundige zorg.

Vaststelling beleidsregel overige geneeskundige

De Raad van Bestuur van de NZa heeft de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg (BR/CU-7082) in 2013 vastgesteld

Beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek

Beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende eerstelijnsdiagnostiek.

Beleidsregel overige geneeskundige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregel “Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten“ vastgesteld. Deze beleidsregel trad in...

Tariefbeschikking TB/CU-7009-01 Huisartsenzorg

Door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tariefbeschikking voor zorgverleners die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden. In de bijlagen zijn tarievenlijsten opgenomen met...

Beleidsregel Huisartsenzorg

Door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen voor huisartsenzorg.
HomeThema'sProfessionals