Dossier

Dossier

Europese Unie - EU

De EU is in toenemende mate van invloed op beleid dat raakt aan de publieke gezondheid. De GGD'en maken regelmatig (direct of indirect) gebruik van EU-subsidies en incidenteel is er uitwisseling met professionals in andere EU-landen. In dit dossier staan documenten die gaan over relevant EU-beleid.

Documenten

HomeThema's