Werken in de PG

Innovatie, Wijk- en buurtteams, Netcentrisch werken, Samenwerken, Opleidingen, Arbeidsmarktbeleid en -communicatie, Publieke gezondheid borgen, Integraal Werken.

Redactie

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt! Online toolkit voor mentale gezondheid van overbelaste zorgmedewerkers

De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht als zorgprofessional. De werkdruk is heel groot en je maakt nu heftige...

Henriëtte Treurniet nieuwe directeur NSPOH

Met ingang van 1 maart 2020 treedt dr. Henriëtte Treurniet aan als directeur van de NSPOH. Zij volgt in deze functie dr....

Capaciteitsorgaan brengt Capaciteitsplan 2021-2024 uit

Op donderdag 19 december heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan voor 2021-2024 uitgebracht. Vanuit verschillende kanten heeft...

Vacature onderzoekers en coördinator GGDAppstore

In het kader van de opschaling en verdere uitbouw van de GGDappstore worden een aantal stappen gezet. De GGD en hebben geld vrij gemaakt voor...

Arts M&G voelt zich niet gehoord

Artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) hebben onvoldoende stem in het beleid van de instelling waar ze voor werken. Meer dan de helft zegt geen...

Eerste nieuwsbrief van Sogeon over de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid

Stichting SOGEON zet zich in om het vak arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) breed onder de aandacht te brengen. We werken aan extra aandacht...

GGD’en kiezen voor nieuw opleidingsplan artsen Maatschappij en Gezondheid

De Raad van directeuren van GGD GHOR Nederland heeft haar steun uitgesproken voor het nieuwe landelijke opleidingsplan voor artsen Maatschappij...

Gratis trainingen voor GGD professionals met ZonMw subsidie

ZonMw financiert trainingen om professionals te trainen in de signalering van en omgang met personen met psychische, lvb of...

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari 2020

Online solliciteren voor de profielopleidingen jeugdarts en arts infectieziektebestrijding en de 2e fase-opleiding arts...

HomeThema'sProfessionals