Document

Sociaal uitgesloten in de grote stad

16 december 2014 | 1 minuut lezen

In de vier grote steden is de kans op sociale uitsluiting twee keer zo hoog als elders in Nederland. Naar schatting één op tien volwassenen in de G4 is sociaal uitgesloten. De Academische Werkplaats G4-USER heeft onderzoek gedaan naar de situatie van deze groep en naar hun ervaringen en perspectieven.

Bijna de helft van de sociaal uitgesloten volwassenen in de G4 is werkloos of uitkeringsgerechtigd en twee derde heeft een niet westerse achtergrond. Hun sociale netwerk is vaak beperkt en kwetsbaar. Ze kampen met veel gezondheidsproblemen, ervaren weinig regie over het eigen leven en hebben vaak een negatief of onrealistisch toekomstbeeld. Een laag inkomen en schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en beperken de participatie en de toegang tot zorg.

Het merendeel van de sociaal uitgesloten volwassenen wil (meer) participeren in de maatschappij, maar heeft ondersteuning nodig om de eigen kracht te versterken. De toekomstige sociale wijkteams lijken een geschikt instrument om deze groep laagdrempelige hulp op maat te bieden. Aandachtspunten zijn een outreachende aanpak en ook hulp bieden zonder dat er sprake is van een actieve hulpvraag.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals