Document

Toezicht op publieke gezondheid Een verkenning naar de rol van de GGD

Marie-José Linders
23 juni 2016 | 1 minuut lezen

GGD'en hebben een spilfunctie in de publieke gezondheid. Naast monitoren, signaleren en adviseren hebben de GGD'en uitvoerende taken en bewaken ze de publieke gezondheid bij incidenten en rampen. Ook houden ze toezicht op de publieke gezondheid. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop de GGD'en hun toezichtrol invullen.

De GGD heeft formeel op zes domeinen een toezichttaak, te weten kinderopvang, tatoeage- en piercingshops, zeeschepen, seksbedrijven, evenementen en gecontracteerde partners in het kader van de uitvoering van de WMO. Op basis van documentenanalyse en gesprekken met GGD'en hebben we de toezichtrol van de GGD op elk van deze domeinen geduid en geïnventariseerd met welke dilemma's de GGD'en te maken krijgen in de uitoefening van hun toezichttaak.

De verkenning heeft geleid tot acht aandachtspunten die worden meegenomen in het Stimuleringsprogramma publieke gezondheid. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de meerwaarde van het toezicht en de invulling ervan.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals