Document

Verantwoording Gemeentelijk Gezondheidsbeleid , Visiedocument, Zichtbare Zorg, januari 2009

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Gemeenten moeten zich verantwoorden voor het gevoerde gezondheidsbeleid. Zowel naar Rijk als naar de eigen burgers. Hiervoor is het visiedocument opgesteld door de Projectgroep en vastgesteld door de Stuurgroep Zichtbare Zorg Openbare Gezondheidszorg. Dit document vormt de basis voor een kwaliteitskader voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid, als onderdeel van de maatschappelijke verantwoording. Het kwaliteitskader kan met indicatoren de kwaliteit van de zorg transparant maken.

Het doel is om in 2009 te komen tot een indicatorenset voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze set wordt uiteindelijk met de basisset openbare gezondheidzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Maatschappelijke verantwoording in de openbare gezondheidszorg van Beter voorkomen gentegreerd tot n set om de registratielast te verminderen.

Zoeknummer: 50687

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals